Stallen

Wij bieden de mogelijkheid tot het stallen van uw paarden tijdens het evenement.
Prijs 100 €/stal met inbegrip van 2 pakken krollen.

Reservatie dient te gebeuren voor zondag 31 juli

Voor info & reservatie: jethro@stapelheyde.be of 0477/44.68.03

Betaling voor 2 augustus: iban BE22 0017 6002 1247 tav Stal Stapelheyde cva met vermelding van naam deelnemer
Toegang tot de stallen van 4 augustus 17uur tot 8 augustus 12uur